Thùng đựng cơm inox 2 lớp giữ nhiệt EAST 105 601 Φ250 × H250 12 lít

850.000 VND

Mua

 

Mục
Sản phẩm (thùng) đặc điểm kỹ thuật
Công suất
105 601
Φ250 × H250
12 lít
105 602
Φ300 × H300
25 lít
105 603
Φ350 × H350
35 lít
105 604
Φ400 × H400
50 lít
105 605
Φ400 × H480
60 lít
105 606
Φ450 × H450
70 lít
105 607
Φ450 × H500
80 lít
105 608
Φ500 × H500
100 lít
105 609
Φ500 × H600
120 lít