Chảo thép cán dùng từ EAST 193941

450.000 VND

Mua
货号 产品规格 备注
193941 Φ360×H112×2.5 电磁炉适用
193942 Φ380×H123×2.5 电磁炉适用
193943 Φ400×H123×2.5 电磁炉适用