Thép không rỉ Fine khoan Hoàng gia lửa nồi hơi rack 104541

Mua
Số sản phẩm Thông số sản phẩm (mm)  Lưu ý
104541 Φ120 × 50 × 2.0 Khoan tốt
104542 Φ140 x 50 x 2.0 Khoan tốt
104543 Φ 160 x 55 x 2.0 Khoan tốt
104544 Φ180 × 55 × 2.0 Khoan tốt
104545 Φ200 × 60 × 2.0 Khoan tốt
104546 Φ220 × 60 × 2.0 Khoan tốt