Nồi hâm buffer tròn chân vàng tay nắm vàng Kinhoo có nồi suop bên trong 23836G

5.500.000 VND

Mua

 

Item code Product Name Material Size Capacity
23836G Round Roll-top chafing dish set Stand with Hollow S.S. Legs W/10Ltr Bain Marie stainless steel 52x48.5x47cm