Khay inox ovan có tay nắm vàng Kinhoo 18 1018HQOV

750.000 VND

Mua

 

Tên sản phẩm Vật liệu Kích Công suất
1018HQOV tấm phục vụ oval có tay cầm, kết thúc gương thép không gỉ 18

 

Tên sản phẩm Vật liệu Kích Công suất
1020HQOV tấm phục vụ oval có tay cầm, kết thúc gương thép không gỉ 20

 

Tên sản phẩm Vật liệu Kích Công suất
1022HQOV tấm phục vụ oval có tay cầm, kết thúc gương thép không gỉ 22