Giá để ô J-8A Size:560x480x860mm(18 seats)

3.700.000 VND

Mua