Phới đánh trứng

55.000 VND

Mua
stt kích thước giá
1 phi 10 55 000
2 phi 12 60 000
3 phi 14 65 000
4 phi 16 70 000
5 phi 18 75 000
6 phi 20 80 000