Bình nước trái cây 4 họng EAST 121964

Mua

Điều Số Thông số kỹ thuật (mm) khả năng
121 964 605 × 255 × H715 4L × 4