BÌnh đựng ngũ cốc 3 EAST 121 440 φ620 mm x H 720

7.700.000 VND

Mua
121429 Bình ngũ cốc φ480 mm×H 540
121430 Bình ngũ cốc φ480 mm×H 550
121440 Bình ngũ cốc φ620 mm×H 720
121441 Bình ngũ cốc φ620 mm×H 720