Bình sứa sứ chân gỗ 4L BaoHao BH10-04L

7.500.000 VND

Mua

 

 

A:215x330x410 mm  

容量 4 LT       

B:260x385x465 mm 

 

 容量 10 LT