Bình Hâm Cà Phê, EAST 121424

4.300.000 VND

Mua

 

(Thép không gỉ mạ vàng) Vòng cà phê Urn
Mục
Thông số kỹ thuật
Ghi chú
121.424
φ300 mm × H 580
10  lít
121.425
φ350 mm × H 680
20  lít